دوره های آموزشی تعمیرات فوق تخصصی کولرهای گازی

ساعت تماس: 19:00 - 09:00

تماس: 0218888888

دوره های آموزشی تعمیرات فوق تخصصی کولرهای گازی


captcha

 

 

مشخصات دوره:

پیش نیاز:

مدت دوره:

مدت تقریبی دوره:

مدت کارورزی عملی بعد از پایان دورخ زیر نظر استاد:

پشتیبانی فنی:

زمان برگزاری:

مدارک مورد نیاز:

اسکان خوابگاهی:

شهریه دوره:

ارائه مدرک پایان دوره:

جزوه آموزشی:

captcha

مشخصات دوره:

پیش نیاز:

مدت دوره:

مدت تقریبی دوره:

مدت کارورزی عملی بعد از پایان دورخ زیر نظر استاد:

پشتیبانی فنی:

زمان برگزاری:

مدارک مورد نیاز:

اسکان خوابگاهی:

شهریه دوره:

ارائه مدرک پایان دوره:

جزوه آموزشی:

captcha

مشخصات دوره:

پیش نیاز:

مدت دوره:

مدت تقریبی دوره:

مدت کارورزی عملی بعد از پایان دورخ زیر نظر استاد:

پشتیبانی فنی:

زمان برگزاری:

مدارک مورد نیاز:

اسکان خوابگاهی:

شهریه دوره:

ارائه مدرک پایان دوره:

جزوه آموزشی:

captcha

captcha

پرسش و پاسخ