انواع گازهاي مبرد و سرد كننده(گازهاي سرمايشي)

انواع گاز مبرد يخچال فريزر و سرد كننده ها در سيلندرهاي يك بار مصرف با برندهاي Reprige rant ، Isocne و غيره ، Honeg well ، كول ايپ و غیره…

1-گازR134:

1-گاز يخچال فريزر و كولر اتومبيل

از گاز R134A استفاده مي شود گاز R134 كه جايگزين R12 شده است از فرمول مولكولي CH2FCF3 تشكيل شده است. گاز R134 جذب رطوبت زيادي دارد و نبايد براي تست بيشتر از 30 ثانيه روشن كرد و كولر را زيرا باعث كشيدن هوا مي شود و اين امر باعث اخلال در سيستم كمپرسور مي شود

 

2- گاز R290:

يا پروپان نام مشترك پروپان با خلوص الاست كه در يخچال فريزر و كولرهاي گازی جايگزين گاز R22 است

.

3- گاز R404:

گاز R404 جايگزين R22 و R12 و R502 شده است. گاز R404 از تركيب سه گاز حاصل شده است گازهاي R502 ، R22 ، R12 لذا موقع شارژ حتما بايد بصورت مايع شارژ شود.  روغن سازگار با آن برخلاف R22 كه معدني است ، از جنس روغن مصنوعي يا پلي استر مي باشد.

فشار برگشت و فشار رفت اين گاز حدودا 20% بيشتر از گاز R22 است.

 

4- گاز R410A :

گاز R410A كه از 2 گاز R32 و R125 تشكيل شداه است به صورت نصف يعني 50% هر كدام گاز R410a داراي فشار بيشتري نسبت به R22 مي باشد و جايگزين خوبي به جاي آن است.

سيستمي كه براي R22 طراحي شده است را نمي توان با R410a شارژ كرد به دليل اينكه گاز R410a از گاز R32 و R125 تشكيل شده است و به صورت تركيبي بايد به شكل مايع شارژ شود.  تا از اختلاف بين 2 گاز در هنگام گاز گیری جلوگيري شود.

(كپسول را برعكس كرده)

 

5-گاز R436:

تركيبات اين گاز:

پروپان 55/g در حدود (R290=C3Hg) و 44‌درصد (C4H10) گاز R438 سنگين تر از هوا مي باشد.

نكته: تمامي گازهاي سري 400 بايد به صورت مايع شارژ گاز بشوند.

6- R406c:

اين گاز از سه گاز تشكيل شده است: R125 ، R32 ، R134

اين گاز حتما بايد به صورت مايع شارژ شود و اگر گاز نشتي داشته باشد بايد همه گاز خالي شود و مجددا شارژ شود.

كپسول آن به رنگ نارنجي سوخته است

7- گاز R401a:

اين گاز از تركيب چند گاز تشكيل شده است. R124 به اندازه 34% ، R125a به اندازه 13% و R22 به اندازه 53%

اين گاز هم مثل همه گازهاي سري  400 بايد به صورت مايع شارژ شود و روغن آن هم به صورت معدني است.